NEWS

HERE YOU FIND NEWS BEFORE AND DURING THE FESTIVAL.

LKO 20 CANCELLED

2020-09-13
[Swedish version]
Den senaste tiden har vi arbetat med att förbereda 2020 års Liska Kayak Open Festival. Ett tag såg det ut som fler skulle anmäla sig och det har varit en positiv utveckling på pandemin. Men de senaste veckornas prognoser har inte gett oss de signaler vi hade behövt, och vi står nu i en situation som aldrig tidigare förekommit. Därför siktar vi nu mot 2021 istället.

Vi vet att Liska Kayak Open är en av årets höjdpunkter för många. Beslutet att ställa in har därför inte tagits lättvindigt. Vi riktar nu om arbetet och lägger all fokus på 2021 års festival istället, och lovar att göra allt i vår makt för att nästa års festival ska bli den bästa någonsin.

Biljettinfo

Biljetter köpta till Liska Kayak Open 2020 kommer nu automatiskt att gälla för festivalen 2021, men du kommer också att erbjudas möjlighet till återlösen av din biljett.

Genom att välja att behålla din befintliga biljett till 2021 hjälper du festivalen, som tack för ditt stöd ska vi ordna riktigt häftiga t-shirts till nästa år till riktigt bra priser för er.

Vi kommer att sätta ett nytt datum för 2021 inom de närmsta veckorna.

Avslutningsvis vill vi än en gång beklaga situationen och passa på att tacka för ert stöd och förståelse. Vi har världens bästa besökare och vi hoppas att vi får träffa er alla igen 2021.

See you in Blekinge rain or shine!
/Gunnar Ahlström & Daniel Freij

[English version]
Recently, we have been working on preparing for the 2020 Liska Kayak Open Festival. For a while it looked like more people would sign up and there has been a positive development in the pandemic in Sweden. But the forecasts of recent weeks have not given us the signals we needed, and we are now in a situation that has never happened before. That is why we are now aiming for 2021 instead.

We know that Liska Kayak Open is one of the highlights of the year for many. The decision to cancel has therefore not been taken lightly. We are now refocusing our work and putting all our focus on the 2021 festival instead, and promise to do everything in our power to make next year's festival the best ever.

Ticket info

Tickets purchased for Liska Kayak Open 2020 will now automatically be valid for the festival 2021, but you will also be offered the opportunity to redeem your ticket.

By choosing to keep your existing ticket for 2021, you will help the festival, which thanks to your support we will arrange really cool t-shirts for next year at really good prices for you.

We will set a new date for 2021 within the next few weeks.

In conclusion, we would like to once again deplore the situation and take the opportunity to thank you for your support and understanding. We have the world's best visitors and we hope to see you all again in 2021.

See you in Blekinge rain or shine!
/ Gunnar Ahlström & Daniel FreijREGISTRATION IS NOW OPEN

2020-02-05

Hello everyone! We hope you have a wonderful time! The registration is now open for Liska Kayak Open 2020! We hope to see you all this year again, there will be a maximum of 60 participations.

Skit fiske!

Dates for 2020 is set

2019-12-25

Hello everyone! We hope you have had a wonderful Christmas and that you will have a fantastic New Year's Eve. The dates for Liska Kayak Open 2020 will be October 9-11!

See you then! Shit fishing to you all!

FINAL RESULTS 2019

2019-10-13

Important information

2019-10-10

Important: timetable is now updated. Please check, new start (saturday) and new times on (sunday).


Due to promised harsh weather during Saturday, a joint start from the beach is impossible. You are allowed to use your own car to another starting point. Appropriate sheltered places will be announced during Friday's reviews, as the local guide informs. If the same weather conditions exist on Sunday, the same way as on Saturday is the case, this will be announced on the facebook page. We aim for a joint start on Sunday.

Cheers!

På grund av utlovat hårt väder under lördagen omöjliggörs gemensam start från stranden. Du har tillåtelse att använda dig av egen bil till annan startplats. Lämpliga skyddade platser kommer att meddelas under fredagens genomgångar, då lokal guide informerar. Om samma väderläge föreligger under söndagen genomförs samma sätt som under lördagen isåfall meddelas detta på sidan. Vi eftersträvar gemensam start på söndagen.


Cheers!

Update

2019-10-04

Both map and timetable has been updated.

Lodging and racing list

2019-09-15

PIKE GUIDELINES

2019-09-11

We are proud supporters of the Pike Guidelines Blekinge. This means that we take responsibility for the conditions for pike populations by following several recommodations.